28 juni 2018

De Swinhove Groep is een vooruitstrevende zorgorganisatie met 1200 medewerkers en vrijwilligers. De organisatie heeft zich aangesloten bij het Netwerk Vitaal & Veerkrachtig ZHZ. Maar hoe geef je nu begrippen als veerkracht en vitaliteit betekenis in de organisatie? “Wij gaan voor investeren aan de voorkant in plaats van puinruimen aan de achterkant.”

 Voor de Swinhove Groep is duurzame inzetbaarheid van medewerkers een belangrijk aandachtspunt. De organisatie wilde graag dat de medewerkers zélf invulling gingen geven aan het begrip vitaliteit. Zo ontstond het idee voor de Vitaliteitsbrigade.

Aandacht voor vitaliteit
De werkgroep die met het idee voor de vitaliteitsbrigade is gekomen, bestaat uit een groep collega’s uit de hele organisatie. Zij brengen het thema vitaliteit onder de aandacht van hun collega’s. HR-manager Joke Fröberg: “Tijdens verschillende, inmiddels jaarlijks terugkerende, events maken collega’s op de werkvloer op een ludieke, ontspannen manier kennis met het begrip vitaliteit.  De events richten zich voornamelijk op fysieke en mentale fitheid. Wat kan ik in of aan mezelf veranderen ter vergroting van mijn draagkracht? Het gaat ook over welzijn, wat je in je omgeving kunt veranderen om je draaglast te verlagen.” Aan de werkgroep doen een bedrijfsgezondheidscoach, een behandelaar, een eerst verantwoordelijk verzorgende, een helpende, een verzorgende, de manager zorg en behandeling en Joke zelf mee.

Investeren en kwantificeren
“Toen we hiermee begonnen heb ik een pleidooi gehouden voor het MT”, vertelt Joke. “Ik heb ze opgeroepen niet in kosten te denken maar in opbrengsten, niet in uitgaven maar in investeringen. Heb het lef om het roer om te gooien. Natuurlijk moet je wel een lange adem hebben, want morgen is niet gelijk alles anders. En als je dan spreekt over investeringen, moet je ook het lef hebben de opbrengsten te kwantificeren. Daar zijn manieren voor. Je kunt de tevredenheid van medewerkers en cliënten meten en bijvoorbeeld (de afname van)verzuim.”

Koken, bewegen en wellness
Op welke manieren kun je ontspannen werken aan vitaliteit? Joke noemt koken als voorbeeld. “Veel collega’s werken onregelmatig en dan is gezond koken best een ding. We hebben kookworkshops georganiseerd met tips en ideeën voor eenvoudige en toch gezonde en lekkere maaltijden.” Maar er is ook aandacht voor beweging en mentale gezondheid. “Onze eigen bewegingsagoog organiseert regelmatig een bootcamp in de buitenlucht. En dan zijn er de talloze challenges, zoals bijvoorbeeld de no-sugar challenge. Tegen het eind van het jaar organiseren we een eigen wellnessmarkt. Daar presenteren zich lokale ondernemers. Zo kunnen collega’s laagdrempelig kennis maken met voor hen nieuwe activiteiten, zoals mindfulness, hartademhaling en yoga. Het was vanaf de eerste keer een doorslaand succes.”

Formeel
“We maken het containerbegrip duurzame inzetbaarheid hanteerbaar door het op te delen in vier domeinen: balans werk/privé, fysieke en mentale fitheid, in- en externe mobiliteit, kwalificaties voor eigen/ander werk.” Die zijn volgens Joke onderwerp van de jaargesprekken. “De medewerker gaat daarover niet met zijn leidinggevende maar met een collega in gesprek. Met de uitkomst van dit gesprek gaat de medewerker in gesprek met zijn/haar leidinggevende. Medewerkers nemen zo echt eigen verantwoordelijkheid, het voelt veilig. En het scheelt de leidinggevende, die vaak te maken heeft met een grote span of control, tijd.” Daarnaast zijn er ook talloze, meer collectief gerichte activiteiten, zoals teamontwikkeling, een workshop ‘haal meer uit je salaris’ en vitaliteitsuren voor de oudere medewerker, waarbij een oudere medewerker een adempauze in het reguliere zorgwerk inlast en in die uren mentor is van een jeugdige instromer.”

Vitaliteit is leuk
“De boodschap is steeds: we gaan niet uit van een probleem dat moet worden opgelost, maar van een aantrekkelijk perspectief dat je misschien wel  graag wilt bereiken. Iedere medewerker maakt hierin zijn of haar eigen keuze. Eigen verantwoordelijkheid staat voorop! We waken voor paternalisme. We laten mensen zelf ontdekken dat wat goed en gezond voor je is, ook leuk kan zijn.”

Swinhove Groep biedt een breed scala aan zorg, woonmogelijkheden en behandelingen van onder andere fysio- en ergotherapeuten. Naast vijf woonlocaties biedt de Swinhove Groep thuiszorg en ondersteuning aan zelfstandig wonenden in de gemeente Zwijndrecht. Ook kunnen mensen met een zorgvraag terecht op de dagbehandeling.

Swinhove Groep
deelt graag goede voorbeelden met andere organisaties in het netwerk. De bedrijfsgezondheidscoach kan vertellen wat wel en niet goed (heeft ge)werkt.