5 november 2018

Op 1 oktober heeft Hansje Pontier een scholingsavond mogen geven voor 80 verpleegkundigen uit de regio. De avond was georganiseerd door de Werkgeversvereniging Zorg & Welzijn Zuid Holland Zuid. Het is natuurlijk mooi om voor een geinteresseerd publiek een verhaal over de ketenzorg dementie te mogen houden. Maar ook van groot belang. De verpleegkundigen hebben een belangrijke rol in de zorg voor mensen met dementie, dus is het heel nuttig om meer over de samenwerking en ontwikkelingen op dit terrein te weten.