11 mei 2020

Inmiddels zijn we ruim 2 maanden verder in de coronacrisis en in mijn nieuwe rol als coördinator Ketenzorg Dementie Waardenland. En wat is er veel gebeurd de afgelopen weken: Vanaf half maart mochten er geen handen meer geschud worden, ging de horeca dicht, werd dagbesteding gesloten voor mensen met dementie en mochten bewoners in verpleeghuizen geen bezoek meer ontvangen.

Lag de eerste weken vooral de focus op de ziekenhuizen, daarna heeft er een verschuiving plaats gevonden naar de verpleeghuizen en de thuiszorg. Zorgmedewerkers die geconfronteerd worden met bewoners die geen bezoek mogen ontvangen en ook geconfronteerd worden met corona en waar beschermingsmiddelen nog steeds een punt van aandacht is. Vanaf 11 mei wordt op 25 locaties gestart met bezoek ontvangen.

In de werkgroep Ketenzorg Dementie en door de casemanagers word ik bijgepraat over de initiatieven die zich ontwikkelen ten tijde van de crisis: dagbesteding deels open voor (o.a. jonge) mensen met dementie, dagbesteding aan huis, vrijwilligersinitiatieven om mantelzorgers te ontlasten, casemanagers die weer in de zorg werken etc. Betrokken, flexibel, creatief en oplossingsgericht zijn de kwaliteiten die ik voorbij zie komen. Want hoe gaan we straks weer de zorg voor mensen met dementie oppakken die wellicht nu tussen wal en schip zijn gevallen omdat ze niet naar de huisarts zijn gegaan of omdat afspraken afgezegd zijn. Ook daar gaan we met elkaar een plan voor ontwikkelen om die zorg weer zo snel en kwalitatief zo goed mogelijk op te pakken.

Als coördinator probeer ik in mijn nieuwe rol te volgen wat er leeft en speelt en op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. Neem ik stappen in digitale kennismaking van de mensen uit ons netwerk. En er zijn nog vele stappen te zetten!

Afgelopen maand mochten we de herziene zorgstandaard dementie ontvangen. Hij is hier te downloaden: https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/zorgstandaard-dementie-2020

Wij zien deze zorgstandaard als een prima handleiding om (verder) te werken aan goede dementiezorg.

Voor alle mensen in ons netwerk die ik nog niet gesproken heb van harte een uitnodiging om contact met mij op te nemen om (digitaal) kennis te maken en te onderzoeken wat wij voor elkaar kunnen betekenen. De komende weken staan veel gesprekken met de gemeentes gepland!

Ik hoop jullie snel te ontmoeten,

Paula Pontier

Tel. 06-20174387, E-mail Paula