Op maandagochtend 25 september 2017, tijdens het kick-off ontbijt van de Week van de Positieve Gezondheid, verbonden ruim 20 organisaties zich middels een pledge aan het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is gezondheid…’

De pledge bevat uitgangspunten om te werken aan meer eigen keuzes en verantwoordelijkheid en preventie, met positieve gezondheid als leidend concept. De betrokken organisaties bundelen hun krachten in een netwerk en stellen samen een preventie-agenda op, om de transformatie naar meer preventie en eigen kracht als gezamenlijke opdracht te benaderen.

Uitgangspunten pledge

In overleg met onze partners hebben we de volgende uitgangspunten geformuleerd:

Wat is een pledge?

Een pledge is het middel dat gebruikt wordt om je als (netwerk van) organisatie(s) te verbinden aan de doelen van het Nationaal Programma Preventie Alles is gezondheid… en daarmee te beloven gerichte en concrete activiteiten te ondernemen. Het voordeel van het aangaan van de verbinding Alles is gezondheid… is dat je onder andere aanspraak kunt maken op het groeiende netwerk van Alles is gezondheid…, kunt leren van andere organisaties en mee kan doen aan subsidierondes voor kennisverspreiding via onder andere ZonMW.

Pledge Alles is gezondheid