Wat is positieve gezondheid?
Onder positieve gezondheid verstaan we een brede kijk op gezondheid en welbevinden. Gezondheid wordt beschouwd als het dynamische vermogen van mensen om zich met veerkracht (resilience) aan te passen en zelf regie te voeren over hun welbevinden. Niet de ziekte staat centraal, maar de patiënt zelf. In de uitwerking hiervan gaat het om zes hoofddimensies ofwel pijlers van gezondheid. Deze zes dimensies zijn gevisualiseerd in een webdiagram zoals op deze pagina weergegeven. Een verdere toelichting is hier te vinden.

Positieve gezondheid in Nederland

Om een goede indruk te krijgen van hoe verschillende organisaties en partijen het concept van positieve gezondheid in hun dagelijkse praktijk vormgeven, is ter inspiratie een aantal filmpjes gemaakt.

Machteld Huber is initiatiefnemer van het Institute for positive health (http://www.ipositivehealth.com/).
De stichting heeft ten doel het bevorderen van en toezien op de kwaliteit van de operationalisering van het begrip ‘positieve gezondheid’ met zes dimensies van gezondheid  ten behoeve van gezondheidsbevordering binnen de publieke gezondheid, de zorg, de arbeidsgezondheidszorg, het sociale domein, het beroeps- en algemeen onderwijs en verdere aanpalende maatschappelijke terreinen, met het oogmerk om een paradigmawisseling tot stand te brengen als gevolg waarvan de positieve gezondheid centraal komt te staan.

Publicaties:
Hoe krijgt het concept “positieve gezondheid” regionaal handen en voeten? – Louis Bolk Instituut

‘Positieve gezondheid’ in Nederland Wie, wat, waarom en hoe? Een inventarisatie – Institute for positive health en ZonMw