Zorgen voor iemand met dementie valt niet altijd mee. Ondersteuning is welkom. Maar waar is precies behoefte aan? De Merwelanden vroeg het aan mantelzorgers, naasten en vrijwilligers, en zo ontstond het project ‘Plezierige tijd samen’.

“Het buddyproject dat wij in 2017 zijn gestart, richt zich op het ondersteunen van mantelzorgers, naasten en vrijwilligers, die zorgen voor mensen met de diagnose dementie”, vertelt Elize van Schaardenburg, kwaliteitsadviseur en vitaliteitscoach bij De Merwelanden. “Indirect richt het zich hierdoor ook op de persoon met dementie. Want goede mantelzorg en een begripvolle omgeving, helpen iemand met dementie om langer en gelukkiger thuis te wonen en minder verdriet te hebben van de ziekte.”

Behoefte

Naast verzorging, verpleging en thuiszorg biedt De Merwelanden dagbesteding en begeleiding aan cliënten. Vanuit het buddyproject is onderzoek gedaan naar de behoefte van mantelzorgers aan ondersteuning. Elize: “We hebben bijvoorbeeld gevraagd of mantelzorgers met een gerust hart iets voor zichzelf kunnen doen als zij dat willen en of zij vanuit hun omgeving voldoende emotionele en praktische ondersteuning krijgen. Ook hebben we onderzocht of mantelzorgers zich voldoende geïnformeerd voelen en een beeld hebben van wat het voor henzelf betekent dat hun naaste dementie heeft.” Het onderzoek leverde veel op. “We ontdekten dat mantelzorgers onzeker zijn over de toekomst en niet goed weten wat het voor hen betekent dat hun partner ziek is. Ook zijn ze vaak verstrikt in de zorgrelatie. Hoe kun je het samen plezierig hebben, zonder zorg en bezorgdheid?”

Plezierige activiteiten

Op basis van het resultaat van het onderzoek, heeft de gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie van De Merwelanden de workshop ‘Plezierige tijd samen’ ontwikkeld. “Deelnemers krijgen in de workshop handvatten voor de communicatie en omgang met naasten met dementie elkaar. Ook worden er tips en ideeën uitgewisseld voor leuke activiteiten samen. Zoals een fotoalbum of natuurboek bekijken, een laatje opruimen, spullen sorteren, was vouwen, of bijvoorbeeld handmassage bij gevorderde dementie. In een reader kunnen de deelnemers alles nog eens teruglezen.” De eerste reacties zijn heel positief. “Deelnemers vonden het ook het erg prettig om tips van elkaar te krijgen. Er ontstond een lotgenotengesprek, waarin afspraken met elkaar zijn gemaakt.”

Tips voor de omgang

De Merwelanden wil de workshop ‘Plezierige tijd samen’ minimaal eenmaal per jaar laten plaatsvinden. In aangepaste vorm biedt De Merwelanden de workshop ook aan facilitair medewerkers aan. “Medewerkers van bijvoorbeeld de brasserie, de administratie en het management, zijn niet direct bij de zorg betrokken, maar komen tijdens hun werkzaamheden wel in contact met mensen met dementie. We geven hen in de workshop tips als: neem de tijd, blijf gelijkwaardig communiceren en verbeter iemand niet. Vermijd keuzes als: ‘Wilt u koffie of thee?’ Vraag liever: ‘Wilt u koffie? Nee? Wilt u thee?’.” Inmiddels zijn er ook afspraken gemaakt over het geven van de workshop op het zorgkantoor en voor de organisatie Philadelphia. En er zijn plannen om de workshop in de wijk aan te bieden, bijvoorbeeld aan supermarktmedewerkers of buurtbewoners.