Nagenoeg het voltallige Netwerk was erbij op 20 november jl., om onder andere in gesprek te gaan met collega’s die op verschillende manieren vorm hebben gegeven aan het concept positieve gezondheid in hun organisatie. Daarnaast hebben nieuwe netwerkleden in een korte pitch toegelicht hoe zij met positieve gezondheid aan de slag zijn.

Met het verwelkomen van zeven nieuwe leden op 20 november, heeft het Netwerk inmiddels 35 aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten. De gezondheidsagenda heeft op 20 november verder vorm gekregen, met activiteiten die bijdragen aan de toepassing van positieve gezondheid in de regio.

De bijeenkomst van 20 november

Anke Verkade, bestuurder van Vivenz, verwelkomde de netwerkleden. In slechts 90 seconden per organisatie vertelden vervolgens het Albert Schweitzer Ziekenhuis, De Merwelanden, Steunpunt KOEL, Zorgwaard, Gemeente Sliedrecht, Zorggroep Crabbehoff, MEE plus en Vivenz hoe zij positieve gezondheid binnen de eigen organisatie inbedden. Na deze pitches volgde het ‘eerlijke verhaal’ van Harry Vogelaar, bestuurder van Syndion. Alles is er bij Syndion op gericht om medewerkers te motiveren verantwoordelijkheid te nemen voor preventie en verzuim. Vanuit de verschillende domeinen van positieve gezondheid worden acties ingezet en keuzes gemaakt, met oog voor de lange termijn en gericht op structurele ontwikkeling. Maar Harry was ook kritisch de praktijk is weerbarstig!

Na Harry’s inspirerende verhaal verdeelden de aanwezigen zich over de verschillende ruimtes om van collega-organisaties te horen hoe zij inzetten op positieve gezondheid:

De Vitaliteitsbrigade, door de Swinhove groep

De Swinhovegroep zet met de Vitaliteitsbrigade in op de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Na de opstartfase zijn initiatieven ontwikkeld als de ‘no sugar’-challenge, een ‘Wellness kerstmarkt’, een ludieke actie met een werknemer die wil stoppen met roken en het aanbieden van diverse workshops gericht op ontspanning. Het advies is klein te beginnen, en ambities concreet te maken. En vooral snel praktisch aan de slag te gaan, want al doende leert men.

“Heel inspirerend, de gretigheid om iets met vitaliteit te doen”

Consultatiebureau voor Ouderen, door Huis Ter Leede

Het Consultatiebureau voor Ouderen in (gemeente Leerdam) fungeert als een verlengstuk van de huisarts, met als doel ouderen langer gelukkig en gezond thuis te laten wonen. De wijkverpleegkundige komt langs om te bepalen wat daarvoor nodig is. Na twee jaar is er zichtbaar effect. De werkdruk van huisartsen is afgenomen. En voor de wijkverpleegkundige voelt het alsof ze hun vak weer teruggekregen hebben.

De Praatplaat ‘positieve gezondheid in collectief beleid’, door de GGD Zuid-Holland Zuid

De Praatplaat is een door de GGD ontwikkeld instrument om gesprekken met gemeenten inhoud te geven. Met als leidende vraag: hoe kun je beleid meer naar het collectieve trekken en zorgen dat het past bij de mensen voor wie het geschreven is zonder een te algemeen beeld te schetsen? De omgeving speelt daarbij een belangrijke rol, zoals de wijk, normen en waarden van de sociale omgeving en voorzieningen. Naast deze factoren is ook de samenhang met andere beleidsterreinen belangrijk.

“Hoe kom je los van het systeem dat er al is? Hoe maak je nu echt die kanteling?” De praatplaat geeft hier richting aan

Alblasserdam Beweegt, door de gemeente Alblasserdam

Steunpunt KOEL constateerde dat er veel beweegaanbod is in Alblasserdam, maar dat mensen de weg niet weten te vinden. De beweegparticipatie is er lager dan gemiddeld. Alblasserdam Beweegt is bedoeld voor mensen die uit zichzelf niet gaan sporten, maar het wel nodig hebben. Bewegen maakt gezonder. Niet alleen fysiek, maar ook sociaal; je komt de deur uit. Het concept bestaat al in andere gemeenten en is aangepast aan de lokale situatie. Veel zorgorganisaties verwijzen actief door. Een belangrijke succesfactor is de warme overdracht: het gesprek met de buurtsportcoach, dat na 6-12 weken wordt herhaald. Met een cijfer van 0-10 worden fysieke pijnpunten bepaald, om ook rekening te gehouden met klachten. Het hele beweegaanbod staat in een schema. De volgende stap is het doorscholen van beweegaanbieders. Meedoen kost 35 euro voor 12 weken, wat direct ook commitment geeft. Is het bedrag een probleem, dan kunnen eventueel potjes, zoals van de SDD, worden aangeboord.

“Koppelen aan maatjes is een goed idee. Samen bewegen is laagdrempeliger.”

Meer informatie?

Op 18 februari organiseert het Netwerk Vitaal & Veerkrachtig ZHZ een inspiratiesessie. Raadpleeg de website voor meer informatie.

Mocht u bij het lezen van deze terugkoppeling vragen hebben en/of nauwer betrokken willen worden bij een van de thema’s? Neem dan contact op met coördinator Neelke Krijgsman via e-mail.