Op donderdag 28 september is, onder begeleiding van Chantal Walg een casuïstiekbespreking gehouden. Een gemêleerd gezelschap van professionals kreeg een introductie in Positieve Gezondheid met daarna een interactieve casusbespreking. Alle aanwezigen waren enthousiast, veel wordt er al in de praktijk toegepast. Ze gaven aan er in hun eigen werkomgeving zeker mee verder te willen gaan.