Er waren deze week ook diverse workshops voor zorgmedewerkers. Ze werden geschoold rondom het concept van positieve gezondheid; wat dit betekent voor hun dagelijkse zorgpraktijk – o.a. bij zorg aan cliënten met Niet-Aangeboren Hersenletsel – en wat de meerwaarde van het concept is voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers. De Week sloot af bij de Merwelanden die in het kader van de week een gezellige ochtend voor de bewoners organiseerde, omlijst met dans en muziek!