De partijen in het Netwerk Vitaal & Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid zorgen er samen voor dat gezond gedrag gestimuleerd en ondersteund wordt. Zo dragen zij bij aan gezond leven en werken in Zuid-Holland Zuid.

De Gezondheidsagenda is een uitnodiging aan aangesloten organisaties om per thema aan te geven hoe zij hier invulling aan geven. Een aantal van hen heeft al goede voorbeelden gedeeld, van hoe in de organisatievorm is gegeven aan het concept positieve gezondheid. De voorbeelden van alle leden van het netwerk worden in de Gezondheidsagenda verzameld. Het doel is dat aangesloten en andere organisaties zich hierdoor laten inspireren en de beweging verder versterkt wordt. Alle netwerkpartners zijn benaderd om hun bijdrage te leveren aan de Gezondheidsagenda.  Meer weten? Neem dan contact op met coördinator Neelke Krijgsman via e-mail