In Zuid-Holland Zuid is de beweging naar een andere kijk op gezondheid volgens de pijlers van het concept van positieve gezondheid in gang. Zo heeft het Albert Schweitzer Ziekenhuis het programma patiënt als partner, wat erop gericht is patiënten mee te laten denken, beslissen en verbeteren in hun behandeltraject. En zijn de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid in hun regionale nota volksgezondheid 2016 – 2019 uitgegaan van het concept positieve gezondheid.

Nieuwsgierig geworden? Zie hieronder het overzicht van initiatieven in deze regio:

Initiatieven in onze regio:

Patiënt als partner, Albert Schweitzer Ziekenhuis
Het programma Patiënt als Partner is erop gericht om patiënten mee te laten denken, beslissen en te verbeteren op het niveau waarop iedere patiënt (en zijn naasten) betrokken wil worden.

Visie op gezondheid, Dienst Gezondheid en Jeugd (GGD)

De gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid hebben in hun regionale nota volksgezondheid 2016-2019 hun visie op gezondheid geformuleerd. Deze gaat uit van positieve gezondheid.

WIJ Crabbehoff, Zorggroep Crabbehoff, MEE Drechtsteden, Aafje, gemeente Dordrecht en Sociaal team

Gezamenlijk met vrijwilligers de bewoners in de wijk Crabbehof ondersteunen om gezond te kunnen leven.

Brede opleiding MZ-VIG, Da Vinci college

De huidige niveau 3 student wordt opgeleid tot geïntegreerde “zorg- en welzijnsmedewerker”, waar zij voorheen nog opgeleid werd voor zorg (Verzorgende-IG) en/of voor welzijn (Maatschappelijke Zorg).

Zorgleefplan, Leger des Heils

Het zorgleefplan bij het Leger des Heils wordt opgesteld vanuit de deelnemer waarbij aandacht is voor alle aspecten van positieve gezondheid.

Invulling VWS gelden, De Merwelanden

Cliënten krijgen een budget wat door het ministerie van VWS ter beschikking is gesteld voor een zinvolle invulling van de dag. Cliënten denken zelf na over deze invulling en medewerkers helpen bij het uitvoeren van deze wens.  

Leveren niet-geïndiceerde zorg, Gemeente Zwijndrecht

In Zwijndrecht levert het sociaal wijkteam niet geïndiceerde zorg. Dit is een invulling van het landelijke project Gezond in de Stad (GIDS) waar Zwijndrecht aan mee doet om gezondheid te bevorderen.

Welzijn op recept, Steunpunt Koel

Het geven van welzijn op recept heeft als doel om het welbevinden van mensen met psychosociale klachten te verhogen door hen een welzijnsarrangement aan te bieden.

Hartverwarmend Thuisvoelen, Het Parkhuis

Het Parkhuis heeft aan de hand van spiegelgesprekken de stap gezet om de primaire klantprocessen te verbeteren: Via de inhoud terug naar de bedoeling, waarin het welzijn van de cliënt centraal staat. Infographic

Zelfredzaamheidradar, Yulius
Uiteindelijk zullen alle medewerkers van Yulius geschoold worden in het gebruik van de zelfredzaamheidradar en positieve gezondheid. Deze concepten worden geïntegreerd in de  ondersteuningsprocessen binnen het WMO-aanbod.

Kom erbij Festival, gemeente Sliedrecht

Tijdens de landelijke Week tegen Eenzaamheid organiseert Erbij in Sliedrecht het Kom erbij Festival. Het festival staat open voor alle inwoners van Sliedrecht. Het is een gezellig uitje, en bij uitstek een gelegenheid om nieuwe mensen te ontmoeten.

Heeft u ook een initiatief op het gebied van positieve gezondheid? Vul dan onderstaand formulier in:

Initiatieven positieve gezondheid

  • Geef in één of enkele woorden uw initiatief een titel.
  • Omschrijf welk doel u met het initiatief voor ogen hebt.
  • Voor wie is het initiatief bedoeld?
  • Geef een korte omschrijving van uw initiatief. Hoe is de aanpak?
  • Aan welke aspecten van positieve gezondheid wordt aandacht besteed? Een toelichting op de 6 pijlers van positieve gezondheid vindt u bovenaan deze pagina.
  • Geef een korte beschrijving van de ervaringen die inmiddels al zijn opgedaan.
  • Geef, indien mogelijk, een concreet voorbeeld van een verandering door de insteek vanuit positieve gezondheid.
  • Beschrijf de inzichten die u heeft opgedaan, zodat collega's daar hun voordeel mee kunnen doen.
  • Bij welke organisatie/instelling bent u werkzaam?