Komt u bij de zorg voor patiënten in de palliatieve fase wel eens voor vragen of problemen te staan? Consulteer dan telefonisch een expert op het gebied van palliatieve zorg. Deze consulent denkt met u mee en adviseert u kosteloos. De consulent neemt de zorg niet over. U blijft zelf verantwoordelijk voor de zorgverlening aan uw patiënt.

Het Regionaal Palliatief Team Waardeland is telefonisch bereikbaar voor alle professionele hulpverleners in de regio Dordrecht, Gorinchem en omstreken 24 uur per dag, 7 dagen per week. Van 8:30-18:00 op telefoonnummer 0183-644187, daarbuiten op 0900 – 8440.

Komt u bij de zorg voor patiënten in de palliatieve fase wel eens voor vragen of problemen te staan? Consulteer dan telefonisch een expert op het gebied van palliatieve zorg. Deze consulent denkt met u mee en adviseert u kosteloos. De consulent neemt de zorg niet over. U blijft zelf verantwoordelijk voor de zorgverlening aan uw patiënt.

Voor wie is deze dienst bedoeld?
Huisartsen, verpleegkundigen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en andere zorgverleners in de palliatieve zorg.

Werkwijze
Een verpleegkundig consulent van het Reginaal Palliatief Team Waardenland neemt uw hulpvraag in behandeling. Na analyse van het probleem stellen deze verpleegkundig consulent en een medisch consulent gezamenlijk een advies op. De consulent belt u zo snel mogelijk terug om het advies met u te bespreken. U ontvangt binnen één werkdag het advies ook per e-mail.
De consulent baseert zijn adviezen op de landelijke richtlijnen (zie http://www.pallialine.nl/).
Daarnaast heeft de consulent toegang tot een breed netwerk van medisch en verpleegkundig specialisten en psychosociale en spirituele zorgverleners.

Waarover kunt u vragen stellen?

Indien u over bovenstaande vragen heeft dan kunt u zich wenden tot de coördinator van het Netwerk Palliatieve zorg Waardenland, Johanna Kleingeld. Zij is bereikbaar op tel: 06-30285653.

Casuïstiekbespreking
De kwaliteit van het Regionaal Palliatief Team wordt geborgd en verbeterd door onder andere het voeren van maandelijkse consultbesprekingen. De consultbespreking heeft het karakter van een intercollegiale toetsing met als doel leren van consulten en leren van elkaar. Met enige regelmaat zal het Regionaal Palliatief team ook casuïstiekbespreking aanbieden aan de huisartsen. Dit om huisartsen te ondersteunen in de complexe zorg en om patiënten tijdig als palliatieve patiënt in kaart te brengen. Tijdens een dergelijke casuïstiekbespreking kan de consulent ondersteuning bieden bij het opstellen van een zorgplan. Op basis van de caseload van de casemanagers kan de huisarts benaderd worden voor deze casuïstiekbespreking, maar uiteraard kunt u als huisarts bij behoefte zelf het palliatief team benaderen. Indien u over bovenste vragen heeft dan kunt u zich wenden tot de coördinator van het Netwerk Palliatieve zorg Waardenland, Johanna Kleingeld, telefonisch via: 06-30285653 of per e-mail.

De leden van het Regionaal Palliatief Team Waardenland zijn: