In de palliatieve zorg in Nederland werken veel betrokken organisaties en professionals. Een groot deel van hen is aangesloten bij een van de 66 regionale netwerken palliatieve zorg. De netwerken zetten zich in om de palliatieve zorg efficiënt te coördineren en goed op elkaar te laten aansluiten, de zorg inzichtelijk te maken en hulpverleners en organisaties te stimuleren kennis te delen en ervaringen uit te wisselen.

Verbinden, samenwerken en kennisdelen
Sinds 2011 is Stichting Fibula de landelijke organisatie van de regionale netwerken palliatieve zorg in Nederland. Zij zijn aanspreekpunt voor de netwerken palliatieve zorg, bundelen kennis en krachten, bevorderen de communicatie onderling en geven de netwerken een stem op landelijk niveau naar beleidsmakers en collega-organisaties in de palliatieve zorg.

Samen met alle betrokkenen zetten zij zich in voor het bevorderen van multidisciplinaire, palliatieve netwerkzorg en het verbeteren van de kwaliteit van deze zorg in Nederland. Meer over de rol en doelen van Fibula kunt u lezen in de flyer Fibula en op de button over ons.