De coördinatie van het Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland is in handen van mevrouw Johanna Kleingeld. Zij is bereikbaar per e-mail of telefonisch via 06 – 30 28 56 53. Johanna wordt ondersteund door Floriske Dalhuisen. Zij is bereikbaar per e-mail of telefonisch via 078-6541407.

Organisatorisch gezien valt het Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland onder het bestuur van Stichting Drechtzorg. Het netwerk heeft een stuurgroep, een kwaliteitsgroep palliatieve zorg en een aantal werkgroepen. Deze werkgroepen signaleren eventuele knelpunten in de palliatieve zorg, zodat deze gezamenlijk opgepakt kunnen worden. De netwerkcoördinator is het eerste aanspreekpunt voor het netwerk.

In het organigram hierboven is dit schematisch weergegeven.