De casemanager palliatieve zorg is er voor mensen die niet meer beter kunnen worden. Zij ondersteunt hen in de periode die dan aanbreekt.

Continuïteit in zorgverlening
Als er meer zorg of complexere zorg nodig is, kan de casemanager de thuiszorgmedewerker of vrijwilliger hierin adviseren en ondersteunen. Zij heeft een signalerende en eventueel coachende functie naar de zorgverleners. De zorgverlening wordt dus niet door haar overgenomen, de huisarts heeft en houdt de eindverantwoordelijkheid.

Eerste contact
De casemanager palliatieve zorg kan door de patiënt zelf of een naaste ingeschakeld worden. Maar ook de huisarts, de specialist of verpleegkundige kan dit doen.

Hoe verder?
De casemanager maakt een afspraak bij de patiënt thuis. Tijdens dit gesprek worden de wensen en behoeften van de patiënt besproken en welke vervolgstappen er gezet kunnen worden. Zij onderhoudt hierover ook contact met de huisarts en andere betrokken zorgverleners.

Contact
De casemanagers zijn van disndagt/m vrijdag van 08:30 – 17:00 uur telefonisch te bereiken op 06-30 28 56 53 of per mail op: casemanager.palliatief@hetspectrum.nl

Informatie
Alle informatie is nog eens overzichtelijk weergegeven in de folder ‘Casemanager palliatieve zorg – begeleiding en ondersteuning wanneer genezing niet meer mogelijk is’: Deze kunt u hier downloaden