Het Netwerk Palliatieve Zorg ontwikkelt verschillende producten voor zorgverleners en patiënten, waaronder de brochure ‘Ongeneeslijk ziek, hoe nu verder?’ en een sociale kaart.

Brochure ‘Ongeneeslijk ziek, hoe nu verder?’
Het Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland heeft de brochure ‘Ongeneeslijk ziek, hoe nu verder?’ vernieuwd. Deze brochure is bedoeld voor mensen die ziek zijn en weten dat ze niet meer beter zullen worden en voor hun naasten. De digitale versie van de Brochure Palliatieve Zorg kunt u downloaden; voor het bestellen van de brochure kunt u contact opnemen met het Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland, tel.: 06-30285653. Verder heeft de site van het NPZ Waardenland een pagina met allerhande folders voor professionals, naasten en patiënten.

Sociale kaart Netwerk Palliatieve Zorg
De sociale kaart voor verwijzers van het Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland wordt ieder jaar geactualiseerd.Het overzicht is bedoeld als wegwijzer in de palliatieve zorg voor verwijzers zoals huisartsen, praktijkondersteuners, transferverpleegkundigen, poliklinieken, thuiszorgorganisaties, etc.
Het nieuwe, complete overzicht van aanbieders van palliatieve zorg in de regio wordt ieder jaar in september ge-update en verschijnt dan in het magazine Pal voor U als een regionale katern. Download het overzicht van 2017 hier: Sociale Kaart Waardenland 2017 Ieder jaar komt in september de nieuwe versie van de sociale kaart uit.

Overige brochures
Ook heeft het NPZ Waardenland een pagina samengesteld met daarop allerlei informatieve brochures. Brochures met landelijke informatie en brochures met informatie uit de regio.
Klik hier om direct naar de website gaan.