Hier vindt u de Zorgstandaard CVA/TIA. De zorgstandaard beschrijft de norm voor goede CVA-zorg vanuit patiëntenperspectief en is gebaseerd op meer dan 20 richtlijnen, samenwerkingsafspraken en ‘best practice’ elementen.

De zorgstandaard geeft richting aan de samenwerking van professionals in de CVA zorgketens, waarbij de zorg afgestemd wordt op de wensen en behoeften van mensen die een CVA of TIA hebben meegemaakt en hun naasten.

Naast de Zorgstandaard CVA, die voornamelijk wordt gebruikt door professionals, is er ook een patiëntenversie ontwikkeld. De brochure ‘Goede zorg na een CVA/TIA’ is bedoeld voor patiënten die een CVA hebben gehad én voor hun naasten.

In de brochure staat beschreven welke zorg en behandeling de patiënt en/of naaste na een CVA kan verwachten. Bij de CVA zorg zijn vaak veel verschillende zorgverleners en instanties betrokken. In de brochure wordt hiervan een overzicht van gegeven. Er staan ook tips in voor de patiënt en naasten om de zorg zo goed mogelijk te maken. De informatie in de brochure is gebaseerd op de Zorgstandaard CVA/TIA, die is opgesteld voor de zorgverleners.

Op de website ZorgWijzer is een vergelijkbaar kennisdossier beschikbaar over een beroerte. Daarin wordt bijvoorbeeld besproken hoe een beroerte kan worden herkend en hoe deze voorkomen kan worden. Het dossier is hier te raadplegen: https://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/beroerte.