De CVA-ketenzorg wordt georganiseerd als een keten, waarbij de deelnemende organisaties gezamenlijke ambities en doelen hebben geformuleerd waaraan zij zich conformeren. De participanten onderkennen en erkennen dat de geformuleerde ketenambities en doelen niet te realiseren zijn door één afzonderlijke partner alleen en dat samenwerking daarom noodzakelijk is. De afspraken die de ketenpartners hierover hebben gemaakt staan in het CVA ketenprotocol.

Om vorm te geven aan deze samenwerking laten participerende organisaties de traditionele hiërarchische aansturing met betrekking tot gezamenlijke sturingsvragen los en wordt gebruik gemaakt van een organisatie overstijgende regie.

In het belang van de zorgvraag gaat het hier om begrippen als maatwerk, differentiatie, diversiteit, flexibiliteit, openheid, transparantie en vertrouwen tussen de partners in de keten.

Ketenregie speelt zich af op meerdere niveaus: