Op dinsdag 9 mei 2017 werd het Persoonlijk Informatie Dossier in app-vorm voor CVA patiënten en hun mantelzorgers gelanceerd!
De app is ontwikkeld door de CVA keten in samenwerking met Interactive Studios (app-bouwer), en patiëntenvereniging Hersenletsel.nl  en is bedoeld voor patiënten die een CVA hebben  doorgemaakt en hun mantelzorger(s). De informatie over het behandeltraject en de aandoening wordt in kleine stukjes verstrekt, wat het gebruikersgemak voor CVA-patiënten bevordert. Ook kan de app op de juiste momenten informatie verstrekken en herinneringen sturen, zodat de patiënt en zijn mantelzorger optimaal geïnformeerd worden.

Voorlichting
“Voorlichting is het belangrijkste doel”, zegt Anne Klaassen namens de CVA-keten. “Informatie over het behandeltraject blijft overigens ook nog bestaan op papier, want niet iedereen is gewend aan apps. Naast de info over de behandeling, zetten we mensen in de app ook op het spoor van goede en betrouwbare informatie uit externe bronnen.” Binnen de behandel app van het ASz is een speciaal behandelpad ingericht voor CVA patiënten. Door het digitaliseren van het patiëntendossier kunnen CVA patiënten beter worden voorgelicht over hun aandoening en het traject dat zij zullen doorlopen.

“Uiteindelijk is de app nooit af”, aldus Anne. “We vragen voortdurend feedback aan patiënten en professionals, en willen zo altijd blijven ontwikkelen en verbeteren.”

Het behandelpad CVA is beschikbaar binnen de app van het Albert Schweitzer Ziekenhuis, en is te downloaden voor zowel Android,  als iOS.

De app kan ook bekeken worden in een simulatorversie. Deze is alleen in Google te openen: https://asz.behandelpad.nl/simulator/app De bruikbare versie kunt u gratis downloaden in de app-store (ASZ Behandelpad).

Let op: Bij een vermoeden van een beroerte (scheve mond, plotseling slecht zien, moeilijk spreken en een verlamd been of arm) moet altijd 112 worden gebeld, de app is niet bruikbaar in de acute fase.