Als de bloedvoorziening van de hersenen plotseling wordt onderbroken en daardoor de zuurstofvoorziening, spreken we van een beroerte. Een beroerte wordt ook wel ‘Stroke’ of ‘CVA’ genoemd. ‘Stroke’ is het Engelse woord voor beroerte en CVA staat voor ‘Cerebro Vasculair Accident’: een ongeluk in de bloedvaten van de hersenen.

Bij een beroerte kan het gaan om een herseninfarct of een hersenbloeding. In beide gevallen zijn de verschijnselen hetzelfde: het gevolg is altijd een acute uitval van de hersenfuncties. Soms treedt daardoor een blijvende hersenbeschadiging op.

Gevolgen

Wat precies de gevolgen zijn van een beroerte, is afhankelijk van het deel van de hersenen dat beschadigd is. De gevolgen van een beroerte kunnen zichtbaar zijn, bijvoorbeeld in de manier waarop iemand zich beweegt. Maar de gevolgen kunnen ook (min of meer) onzichtbaar zijn, als het gaat om veranderingen in het denken, de communicatie, de gevoelens en het gedrag.

Bekijk hier het filmpje van de hartstichting “wat is een CVA”

Bij een beroerte zijn er aantal eenvoudige tests om de signalen goed te herkennen. Verreweg de meeste mensen hebben problemen met hun mond, spraak of arm:

Overige signalen beroerte

Een scheve mond, verwarde spraak en een lamme arm zijn de meest voorkomende signalen van een beroerte. Andere verschijnselen bij een beroerte kunnen zijn:

  • krachtverlies of verlamming van een been
  • plotseling dubbelzien of maar één helft van het gezichtsveld zien of  ineens blind zijn aan één van de ogen.
  • ineens hevige draaiduizeligheid of coördinatie- en evenwichtsstoornissen
  • plotseling zeer ernstige hoofdpijn zonder oorzaak (komt alleen bij een hersenbloeding voor)

Bel 112
Herkent u een van deze verschijnselen? Sla direct alarm. Bel 112. Hoe eerder iemand in het ziekenhuis is, hoe eerder een behandeling kan starten. Snel behandelen voorkomt hersenbeschadiging en overlijden.

Informatie

De volgende folders van de Hartstichting geven informatie over een beroerte:
Brochure Heb hart voor je hoofd: beschrijving van de oorzaken, de voortekenen en de gevolgen van een beroerte.
Brochure Na een beroerte: informatie voor familie en vrienden van mensen die door een beroerte zijn getroffen.
Brochure TIA: beschrijving van verschijnselen, oorzaken en gevolgen van een TIA.

U kunt deze folders ook bestellen via de website van de Hartstichting.

Wilt u meer informatie? Lees dan ook de volgende beschrijvingen.

 

App

Speciaal voor mensen die een CVA hebben doorgemaakt en voor hun mantelzorgers heeft de CVA keten een app ontwikkeld die hen informeert in de verschillende fase. Klik hier om meer te lezen over deze app.