In februari 2016 vond de eerste bijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst waren diverse deelnemers vanuit de lid-organisaties van Drechtzorg aanwezig. Zij bespraken met elkaar de huidige stand van zaken binnen de organisatie en wat de toekomstplannen waren voor komend jaar. Verschillende onderwerpen kwamen aan bod, zoals het programma ‘Hersenz’ in onze regio uitgevoerd door de Gemiva-SVG Groep. Dit is een programma van 16 weken dat zich richt op cognitieve- en gedragsactiviteiten van mensen die een beroerte hebben gehad. Een medewerker van Gemiva heeft een uitgebreide toelichting gegeven.

Daarnaast werd er gesproken over het oprichten van een hersenletselteam/centrum, de zorgstandaard, sociale kaart en werd er gebrainstormd over de dag van de beroerte. Tijdens de bijeenkomst is er alvast een begin gemaakt met de regionale sociale kaart. De aanwezigen schreven de taken op die binnen de organisatie uitgevoerd werden met als doel om al deze taken in kaart te brengen en zo overzicht te creëren wat iedere organisatie doet.

Elk jaar zal er tijdens het symposium van de CVA-keten een onderdeel NAH georganiseerd worden. Heeft u de eerste bijeenkomst(en) gemist, maar wilt u wel uitgenodigd worden voor een vervolgbijeenkomst van het netwerk NAH, stuur dan een mail naar: Anne Klaassen.