In februari 2016 is een eerste bijeenkomst geweest van het regionale netwerk Niet-Aangeboren Hersenletsel. Het netwerk komt voort uit het regionale overleg van het coördinatiepunt NAH ZHZ, aangevuld met mensen die zich na een uitvraag onder de deelnemers hadden aangemeld.

Op dit deel van onze website vindt u informatie over verdere bijeenkomsten die georganiseerd gaan worden, en op termijn de sociale kaart.