Terugblik week van de beroerte 2019

RevalidatieZorg Dordrecht:  lezingen van revalidatie-arts, patiëntenvereniging onder het genot van een high-tea

     


Albert Schweitzerziekenhuis: lezingen van de neuroloog en Mee Mantelzorg, risico-check en informatiemarkt

       

Rivas: Informatiemarkt, lezingen en rondleiding bij de afdelingen revalidatie&herstel
Afsluiting CVA-ketenscholing 2018-2019

Op 21 maart 2019  heeft de afsluitende bijeenkomst van de CVA-ketenscholing plaatsgevonden. Negentien professionals uit het ziekenhuis, de thuiszorg of de (geriatrische) revalidatiesector namen afgelopen jaar aan deel aan de scholing.
Door het volgen van de scholing weten de cursisten wat een CVA is, herkent de cursist de signalen en symptomen. Ze kennen het verloop van de acute fase, de revalidatie fase, de chronische fase en de behandelmogelijkheden daarbinnen. Verder heeft de cursist kennis opgedaan over zorgpaden en meetinstrumenten.  De cursisten herkennen de effecten van een CVA op de  cognitie, emotie en het gedrag van de patiënt en kan interventies toepassen.
De cursist heeft minimaal 80% van de bijeenkomsten bijgewoond of dit met een opdracht gecompenseerd en het persoonlijk verbeterplan gepresenteerd.

Hieronder het overzicht van de deelnemers aan de ketenscholing 2018-2019 en het onderwerp van hun verbeterplan