De volgende patiënten komen in aanmerking voor palliatieve zorg thuis:
Patiënten met (zeer) ernstig COPD met een zware ziektelast (en patiënten met longkanker en overige longziekten die starten met zuurstof thuis).

In de dagelijkse praktijk gaat het hier concreet om de volgende patiënten:

Het gaat hier veelal om patiënten die onder behandeling zijn van één van de longartsen van het Albert Schweitzer ziekenhuis.
De thuiszorginstellingen Internos, Aafje en Rivas Zorggroep hebben longverpleegkundigen in dienst die de patiënten thuis begeleiden. Deze longverpleegkundigen staan in nauw contact met het Albert Schweitzer ziekenhuis en stemmen hun werkwijze daar af met longverpleegkundigen en longartsen. Zij koppelen hun bevindingen ook terug naar de huisarts van de patiënt.

De begeleiding bestaat onder andere uit:

Longverpleegkundigen van de thuiszorg kunnen inloggen in het patiënteninformatiesysteem van het ziekenhuis, en op dezelfde manier in het COPD-EPD werken als de longverpleegkundigen van het ASz.
Bij patiënten thuis kan op deze manier veel gerichtere zorg geboden worden en de samenwerkingslijnen zijn nóg korter geworden. Daarnaast scheelt het veel administratieve en reistijd omdat de papieren dossiers van de longverpleegkundigen komen te vervallen.