COPD is de afkorting van Chronic Obstructive Pulmonary Disease en een verzamelnaam voor de chronische longziekten Longemfyseem en Chronische Bronchitis.

In Nederland wordt de prevalentie van COPD geschat op 2,4% bij mannen en 1,7% bij vrouwen. Als gevolg van de vergrijzing en het rookgedrag in het verleden, zal het aantal mensen met COPD tussen 2000 en 2020 naar verwachting met ongeveer veertig procent stijgen. Naast het feit dat COPD een veel voorkomende aandoening is, is het ook een ernstige ziekte die gepaard gaat met een hoge mortaliteit. Naar verwachting is COPD over 5 jaar wereldwijd gezien de 3e doodsoorzaak.
De druk op de COPD-zorg zal de komende jaren flink toenemen. Om iedereen optimaal te kunnen behandelen en de zorg betaalbaar te houden, zijn veranderingen nodig in de organisatie en de kwaliteit van de zorg aan mensen met COPD. Voorwaarde om tot de noodzakelijke verbeteringen in de COPD-zorg te komen, is een goede afstemming tussen de verschillende zorgverleners.