Doelstelling Reload

Reload is een samenwerkingsverband tussen het Albert Schweitzer ziekenhuis en de thuiszorginstellingen Internos, Rivas Zorggroep en Aafje. Zij werken sinds 2003 samen in de zorg aan patiënten met (zeer) ernstig COPD en hun naasten.

Reload richt zich op de zorg aan patiënten met (zeer) ernstig COPD en diens naasten. Deze patiënten hebben vaak zware ziektelast en zijn zeer beperkt in hun dagelijks leven door onder andere de continue benauwdheid.
Vanuit Reload worden longverpleegkundigen ingezet in de thuissituatie om de patiënt te begeleiden bij het leren leven met deze ernstige longziekte, waardoor gestreefd wordt naar een betere kwaliteit van leven en een mindere ziektelast. Deze zorg wordt ook palliatieve zorg genoemd.

 

Scroll naar boven