Reload is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties in de regio. Het Albert Schweitzer ziekenhuis en de thuiszorginstellingen Internos, Rivas Zorggroep en Aafje werken sinds 2003 samen in de zorg aan patiënten met (zeer) ernstig COPD en hun naasten.

In januari 2017 is de stuurgroep Reload bijeen gekomen en is afgesproken de samenwerking binnen Reload voort te zetten en daarnaast verder te intensiveren. De voortzetting van de samenwerking tussen de longafdeling van het Albert Schweitzer Ziekenhuis en de thuiszorgorganisaties Rivas, Internos en Aafje is vastgelegd in een geactualiseerde Samenwerkingsovereenkomst.

Ook zijn afspraken gemaakt over het verder optimaliseren van de onderlinge informatie-uitwisseling via een gedeeld patiëntendossier en het beveiligd appen via Siilo.