20 juli 2022

Tijdens de deelnemersraadvergadering van 23 juni jl. zijn jaarverslag en jaarrekening over 2021 vastgesteld. Beide zijn in te zien op de webpagina ‘Jaardocumenten‘.

Ondanks de impact die Covid-19 had op de samenleving en de medewerkers in de zorg is middels gedegen proces met de deelnemers van Drechtzorg de vraag beantwoord wat voor soort netwerk Drechtzorg wil zijn. Volmondig werd gekozen voor een bestuurlijk relatienetwerk met een gezamenlijke opgave. In het jaarplan voor 2022 is dat verder uitgewerkt.

Wij hebben ook in 2021 weer gezien dat er, mede omdat deelnemers elkaar al jaren treffen, korte lijnen zijn ontstaan waardoor men elkaar ook intersectoraal met raad en daad heeft ondersteund.

We bedanken iedereen die betrokken was bij de resultaten en ontwikkelingen voor hun waardevolle inzet!