23 juli 2020

Tijdens de deelnemersraadvergadering van 23 juni jl. zijn jaarverslag en jaarrekening over 2019 vastgesteld. Beide zijn in te zien op de webpagina ‘Jaardocumenten‘.

U kunt o.a. lezen over de in 2019 vastgestelde Ontwikkelagenda 2020-2022, de verschillende projecten die zijn uitgevoerd, zoals over anti-stollingsmedicatie en het Centraal Coördinatiepunt, maar ook over de resultaten in de langer lopende ketens en netwerken van Drechtzorg.

Dankzij de inzet van vele medewerkers, werkzaam bij de Drechtzorg-leden, zijn er mooie resultaten geboekt!