2 november 2020

Afgelopen periode is er hard gewerkt aan het jaarplan 2021. Het jaarplan is gebaseerd op het Meerjarenbeleidsplan regio Waardenland, de Nationale Dementiestraegie 2021-2030 en de Herziene Zorgstandaard dementie.

Inmiddels hebben we akkoord van VGZ voor dit jaarplan. De belangrijkste speerpunten voor 2021 zijn: