14 december 2020

Tijdens de deelnemersraadvergadering van 16 november jl. is het jaarplan 2021 goedgekeurd door de leden. De activiteiten voor het komende jaar zijn compact weergegeven met het oog op het nog lopende proces om (de vorm van) het netwerk en de samenwerking binnen Drechtzorg te vernieuwen. Gedurende het jaar kunnen daarom nog wijzigingen worden doorgevoerd als de governance-ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.
De ketenzorg Dementie, het Palliatief Netwerk Waardenland, de CVA-keten en het netwerk Vitaal & Veerkrachtig ZHZ stellen een eigen jaarplan op dat door de betreffende stuurgroepen wordt goedgekeurd.

Het jaarplan is hier te downloaden.