29 september 2019

Activiteitenkalender in de regio rondom de IDPZ-dag
In het kader van de Internationale dag van de palliatieve zorg op 12 oktober 2019 vinden er in de regio Waardenland rondom deze dag diverse activiteiten plaats.

Vrijdag 4 en zaterdag 5 oktober 2019:

Woensdag 9 oktober 2019:

Zaterdag 12 oktober 2019

Dinsdag 15 oktober 2019

Woensdag 16 oktober 2019

Vrijdag 25 oktober 2019

Periode rondom de IDPZ-dag