Herzien zorgpad CVA ketenzorg beschikbaar

In 2022 is het CVA nazorgprotocol van 2017 herzien en omgevormd tot het Zorgpad CVA keten .

Dit zorgpad beschrijft de overgangsmomenten in CVA zorg binnen de CVA deelketen Drechtsteden/Hoeksche Waard. De gehele patient journey wordt samengevat beschreven en het inhoudelijke zorgpad start vanaf het ontslag uit het ziekenhuis. De CVA patiënt kan na ziekenhuisopname in verschillende vervolgtrajecten behandeld en begeleid worden. Per overgangsmoment worden de afspraken, bijbehorende rollen/ verantwoordelijkheden en de verschillende gebruikte meetinstrumenten binnen een tijdspad beschreven. Door dit inzichtelijk te maken, geeft het zorgpad duidelijkheid in wie, wat, wanneer, in het nazorgtraject doet en is het doel zo eenduidig mogelijk te werken.

Naast dit ketenzorgpad hebben de zorgorganisaties hun eigen zorgpad waarin het zorgproces binnen de organisatie is weergegeven.
Onderstaande organisaties zijn betrokken als ketenpartner in dit zorgpad:

  • Aafje Thuiszorg (wijkverpleging)
  • Albert Schweitzer ziekenhuis (ziekenhuis)
  • Drechtdokters (eerstelijnsorganisatie)
  • Hersenletsel.nl (patiëntvereniging)
  • Internos Thuiszorg (wijkverpleging)
  • Revalidatiezorg Dordrecht, onderdeel van PZC Dordrecht (Geriatrische Revalidatie)
  • Rijndam Revalidatie ((poli)klinische Medisch Specialistische Revalidatie)
  • Rivas Zorggroep (Geriatrische Revalidatie en wijkverpleging)
  • Swinhovegroep (Geriatrische Revalidatie en wijkverpleging)
  • Zorgwaard (Geriatrische Revalidatie en wijkverpleging)

Scroll naar boven