30 september 2019

Alzheimer Nederland is de campagne “Helden achter de voordeur” gestart. Onze helden zijn de casemanagers dementie. In dat kader zijn negen verhalen gebundeld waarin mantelzorgers en mensen met dementie vertellen waarom de casemanager hun held is. Deze campagne is erop gericht om de vindbaarheid van de casemanager dementie te verbeteren. Iedereen kan helpen: van verpleegkundige, neuroloog, huisarts tot zorgverzekeraar en Wmo-consulent. En ook u kunt meedoen.
Het boekje ‘Helden achter de voordeur’ is gratis te downloaden via www.alzheimer-nederland.nl/casemanagement.
Als aftrap van de campagne hebben wij gisteren het boekje aangeboden aan leden van de Tweede Kamer. We bieden het boekje deze maand ook aan huisartsen aan en organiseren een Rondetafelbijeenkomst over het vergroten van de vindbaarheid van casemanagement dementie.

Waarom deze campagne?

Helaas zijn casemanagers dementie bij het grootste deel van de mensen met dementie, mantelzorgers en professionals onvoldoende bekend of toegankelijk. Dit terwijl de inzet van casemanagement meer dan nodig is vanwege het stijgend aantal mensen met dementie en de inzet van het Pact Ouderenzorg. Het is belangrijk te weten dat de zorg in de toekomst zonder deze helden niet mogelijk is. Zij nemen zorg uit handen voor mensen met dementie en hun naasten en zij kunnen snel schakelen in het lokale zorgnetwerk met bijvoorbeeld huisartsen en Wmo-functionarissen. Daarom verdienen zij een podium en dat geven wij graag.

Ook in de regio Waardenland werken we aan het verbeteren van bereikbaarheid en vindbaarheid van de casemanagers dementie.
Binnenkort verspreiden wij onze nieuwe flyers.
Folder Helden achter de voordeur