23 juni 2020

Mantelzorgers zijn onmisbaar in de zorg voor mensen met dementie. Alzheimer Nederland vindt het daarom belangrijk om te weten wat er leeft onder mantelzorgers . In de Dementiemonitor  Mantelzorg 2020 wordt aan mantelzorgers gevraagd hoe het met hen gaat en hoe ze de zorg aan hun naasten ervaren. Voor een representatief beeld, zowel landelijk als van de regio Waardenland, is het belangrijk dat zoveel mogelijk mantelzorgers de vragenlijst invullen. Help mee en wijs mantelzorgers van cliënten uit uw organisatie op de online vragenlijst op dementiemonitor.nl.

Voor schriftelijke vragenlijsten en meer informatie over het onderzoek in de regio Waardenland kunt u contact opnemen met  coördinator Ketenzorg Dementie Paula Pontier.