11 december 2018

Mensen die thuis wonen en geconfronteerd worden met zingevingsvragen – bijvoorbeeld bij ziekte, ouder worden en sterven – kunnen binnenkort een beroep doen op een geestelijk verzorger. Dat schrijft minister Hugo de Jonge (CDA, Zorg) in een brief aan de Tweede Kamer. Tot nu toe werden gesprekken met een geestelijke verzorger alleen vergoed bij verblijf in een instelling, zoals een ziekenhuis of verpleeghuis. De beroepsvereniging voor geestelijk verzorgers VGVZ, die al jaren pleit voor vergoeding in de thuissituatie, is erg blij met deze stap die genomen wordt.

Structureel borgen

De 25 miljoen wordt de komende twee jaar verspreid via de 66 Netwerken Palliatieve Zorg.
De inzet is vooral bedoeld voor een brede groep ouderen en kan bestaan uit consulten van geestelijk verzorgers, bijscholing van reguliere zorgverleners en activiteiten om de bekendheid van de (mogelijkheden van de) geestelijk verzorgers te vergroten. De bekostiging loopt de eerste twee jaar via de bestaande subsidieregeling voor netwerken palliatieve zorg. De netwerken zullen voor de concrete inzet vanuit de incidentele middelen twee jaar worden ondersteund via een landelijk project en actiegericht onderzoek. Hierdoor wordt op korte termijn gewerkt aan een groter aanbod en een betere bekostiging. Tegelijkertijd wordt door alle partijen gewerkt aan de verdere ontwikkeling van geestelijke verzorging en wordt samen met deze partijen uitgezocht welke alternatieven er zijn voor toekomstige bekostiging (na 2020).

Voor iedereen op elk moment in het leven

Het is essentieel dat geestelijke verzorging niet alleen beschikbaar is in de laatste levensfase. Het ministerie van VWS erkent dat gelukkig ook. Zingevingsvragen spelen namelijk op allerlei momenten als het alledaagse leven wordt doorkruist: zoals (chronische) ziekte, ouderdom, handicaps, verlies en rouw. Religie kan daarbij een rol spelen, maar dat hoeft niet. Geestelijke verzorging is voor iedereen toegankelijk.

Meer informatie

Bent u geestelijk verzorger en wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen in de regio Waardenland, stuur dan een mail naar Johanna Kleingeld.