12 november 2019

In oktober en november hebben de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid samen met Veilig Thuis ZHZ en Indigo ZHZ met gerichte activiteiten invulling gegeven aan het landelijke programma ‘Geweld hoort nergens thuis’. Omdat deze activiteiten aansluiten bij de doelstelling van het programma Kwetsbare Ouderen van Drechtzorg, hebben wij hier aandacht aan besteed in eerdere nieuwsbrieven. In oktober hebben de partijen een aantal deskundigheidsbevorderingen Ouderenmishandeling & financieel misbruik georganiseerd. Wegens de ruime belangstelling voor deze bijeenkomsten, is er eentje extra ingepland en wel op donderdag 12 december in Dordrecht. In de agenda op de website van Drechtzorg vind je meer informatie over deze bijeenkomst en hoe je je ervoor kunt aanmelden.