31 januari 2019

Eind 2018 zijn de resultaten van de Dementiemonitor Mantelzorg regio Waardenland bekend geworden. Er was al een landelijk dementiemonitor verschenen, nu ook de regiorapportage. In onze regio hebben 130 mantelzorgers de vragenlijst ingevuld, hieruit blijkt:

Dat de impact van dementie groot is op de direct betrokkenen en op het aantal en de kwaliteit van de contacten met familie en vrienden. Meer mantelzorgers voelen zich eenzaam in regio Waardenland, vergeleken met de landelijke cijfers; 19% tegen 14%. Over het algemeen genomen geven 7% van de Nederlanders aan zich eenzaam te voelen. De ervaren zorgbelasting is eveneens een belangrijk aandachtspunt bij mantelzorgers.

Bijna de helft van het aantal mantelzorgers draagt de zorg voor de naaste alleen, er zijn geen familieleden of vrienden die delen in de zorg. Ongeveer de helft van de mantelzorgers is de partner van de persoon met dementie en bij de andere helft is dat de (schoon)dochter of (schoon)zoon.

In de regio Waardenland is het percentage jonge mensen met dementie (jonger dan 65 jaar) dat betrokken is in dit onderzoek hoger dan in de rest van het land; namelijk 11% tegen 6%.

Casemanagement

Zowel de landelijke Dementiemonitor, als de regiorapportage is te vinden op de website van Drechtzorg.