28 maart 2018

Ook dit jaar doet de Ketenzorg dementie mee met Dementiemonitor Mantelzorg
Onderzoek onder mantelzorgers van mensen met dementie.

Tweejaarlijks onderzoek
Alzheimer Nederland wil graag weten hoe het met de mantelzorgers van mensen met dementie gaat. En wat hun ervaringen zijn met de professionele zorg. Zo kunnen wij hun belangen behartigen bij beleidsmakers in en rond de zorg. Daarom houdt Alzheimer Nederland samen met het NIVEL (Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) iedere twee jaar een landelijk onderzoek onder mantelzorgers van mensen met dementie: de Dementiemonitor Mantelzorg.

De zorg verbeteren
De uitkomsten van de Dementiemonitor Mantelzorg deelt Alzheimer Nederland met het ministerie van VWS, zorgaanbieders en – verzekeraars en gemeenten. Ook Tweede Kamerleden maken er gebruik van. Zo beïnvloedt Alzheimer Nederland beslissingen met als doel om de zorg te verbeteren.

Voor wie?
De vragenlijst van de Dementiemonitor Mantelzorg kan worden ingevuld door iedereen die de zorg heeft voor een naaste met dementie. Het maakt daarbij niet uit of die naaste thuis woont of in een instelling.

Helpt u mee?