16 mei 2019

Het Netwerk Vitaal & Veerkrachtig Zuid-Holland Zuid bestaat uit partijen die er samen voor zorgen dat gezond gedrag gestimuleerd en ondersteund wordt. Zo dragen zij bij aan gezond leven en werken. In Zuid-Holland Zuid werken wij zo samen aan onze gezondheid.

De gezondheidsagenda is een uitnodiging aan u om per thema aan te geven hoe u hier invulling aan geeft. Een aantal van u heeft al wat goede voorbeelden gedeeld waarbij in de organisatie vorm is gegeven aan het concept positieve gezondheid. Waarvoor dank! De voorbeelden van alle leden van het netwerk worden verzameld en op een rijtje gezet. Het doel is dat alle leden van het Netwerk hier gebruik van kunnen maken en dat het netwerk verder versterkt wordt. Graag ontvangen we van u via deze link hoe u vorm geeft aan positieve gezondheid.

U kunt dit mailen aan Neelke Krijgsman.