11 mei 2020

Voor professionals die werken met CVA-patiënten worden jaarlijks diverse scholingen, cursussen en casuïstiekbesprekingen georganiseerd. Door de uitbraak van het coronavirus liggen deze allemaal tijdelijk stil.

Er is op 12 mei wel aandacht voor de Europese Dag van de Beroerte, en wel specifiek voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Vanaf dinsdagochtend 12 mei 9.00 uur besteedt patiëntenvereniging Hersenletsel.nl aandacht aan het omgaan met de levenslange gevolgen van hersenletsel. Meer dan 20 ambassadeurs, allemaal ervaringsdeskundigen, hebben korte filmpjes gemaakt, waarin zij vertellen waar zij tegenaan lopen en ook wat zijzelf of anderen kunnen doen om te helpen dat probleem minder zwaar te maken. Ze doen dat met hashtag ‘Dathelpt’. Als iedereen helpt om die filmpjes zo breed mogelijk te delen, zorgen we samen voor meer aandacht en begrip voor NAH. #Dathelpt.

Binnen de CVA-keten blijft de zorg doorgaan. Soms op een aangepaste manier: in plaats van huisbezoeken wordt er telefonisch contact gezocht en zo nodig zorg geregeld.

Juist in deze tijd is het goed om de informatie-app van de CVA-ketenzorg onder de aandacht te brengen. In de app kunnen mensen met een beroerte en hun naasten meer lezen over signalen en klachten bij een beroerte, onderzoeken die gedaan worden en behandelingen die mogelijk zijn. Ook over ziekenhuisopname, medicatie en de nazorg is informatie opgenomen. De app is gratis te downloaden in de app-store (ASz Behandelpad).