29 januari 2019

Met ingang van 1 januari 2019 zijn de CVA-ketens Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden samengevoegd tot de keten Zuid-Holland Zuid.
De ketens gaan gezamenlijk werken aan het verbeteren van de zorg aan mensen met een CVA in de regio Zuid-Holland Zuid.
In 2019 staat naast verbeterprojecten, deskundigheidsbevordering en publieksbijeenkomsten een zelfevaluatie volgens Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg (OMK) op het programma.

Voor meer informatie: mail naar Anne Klaassen, CVA-ketencoördinator Zuid-Holland Zuid