2 juli 2018

Het concept-Meerjarenbeleidsplan voor de Ketenzorg Dementie Waardenland is klaar. Het is voor een reactie naar vele ketenpartners gestuurd.
Bekijk hier het concept meerjarenbeleidsplan: Meerjarenbeleidsplan versie 1 juni 2018

In overleg met meerdere partijen is een top 3 gekozen van prioriteiten namelijk:

  1. Voldoende en adequate activiteiten en respijtzorg voor mensen met dementie
  2. Mantelzorgondersteuning
  3. Casemanagement dementie voldoende beschikbaar.

De prioriteiten worden verwerkt in het Tijdpad.

Ik vraag u om een reactie op het plan.

Graag een reactie in een mailbericht voor 1 augustus 2018, geen tekstwijzigingen toesturen alstublieft.

Vervolg
Het concept-meerjarenbeleidsplan wordt ook voorgelegd aan de regionale afdeling van Alzheimer Nederland, aan ketenpartners, aan gemeenten, aan VGZ en de deelnemersraad van Drechtzorg.
In augustus 2018 is de definitieve versie gereed.

Op Wereld Alzheimerdag (21 september) zal de Werkgroep Ketenzorg Dementie nadrukkelijk aandacht vragen voor het Meerjarenbeleidsplan en is er gelegenheid voor ketenpartners zich te verbinden aan het Meerjarenbeleidsplan met een handtekening.
Meer informatie hierover volgt.