4 november 2019

Helaas is de wachtlijst voor casemanagement nog niet gedaald, terwijl we dat wel hadden verwacht. Er komen in elk geval 2 casemanagers bij per 2020. Er staan nog vacatures uit.
Uit de cijfers zien we ook dat het aantal cliënten in begeleiding bij een casemanager gestegen is en er 262 nieuwe cliënten in begeleiding zijn gekomen. Het aantal aanmeldingen voor casemanagement loopt gestaag op. Rond de helft van het aantal cliënten heeft geen thuiszorg, dat is een redelijk stabiel gegeven.

Bekijk hier het overzicht met de cijfers van de Ketenzorg Dementie: Overzicht Ketenzorg Dementie