5 februari 2019

Van februari tot aan de zomer voert VZVZ online campagne voor Volgjezorg. Het doel is mensen bekend te maken met Volgjezorg en de mogelijkheid online toestemming te regelen voor de uitwisseling van medische gegevens via de persoonlijke omgeving op Volgjezorg. Daarnaast worden mensen erop gewezen dat zij via Volgjezorg zelf kunnen controleren wat er met hun medische gegevens is gebeurd.

Op verschillende online platformen én via de Volgjezorg-facebookpagina wordt met banners aandacht gevraagd voor Volgjezorg. Met name mensen die nog geen toestemming hebben gegeven of niet weten of ze toestemming hebben gegeven, vormen de doelgroep van de campagne. Deze mensen gebruiken niet tot nauwelijks zorg en/of medicatie.

Er zijn vijf verschillende banners ontwikkeld die een bepaalde situatie vertellen. Klikken op de banner leidt naar een campagnepagina waarin dieper wordt ingegaan op de situatie uit de banner.

Meer informatie: Wilt u meer informatie over de campagne? Neem dan contact op met de afdeling Communicatie van VZVZ