18 februari 2020

Met het vertrek van Ronald Simons komt er een plek vrij in het bestuur van Drechtzorg. We zoeken een lid dat de sector thuiszorg kan vertegenwoordigen. Conform de stichtingsstatuten moet de deelnemersraad een bindende voordracht doen. Deze voordracht moet een bestuurder of directeur zijn van één van de bij Drechtzorg aangesloten organisaties die thuiszorg leveren.

De procedure is als volgt:

• Uiterlijk 30 maart 2020 meldt de kandidaat zich bij het bestuur.

• Mocht er meer dan één kandidaat zijn, dan worden de instellingen die thuiszorg leveren, verzocht bijeen te komen en in goed overleg te komen tot één kandidaat, welke aan het bestuur kenbaar wordt gemaakt.

• Het bestuur zal de betreffende kandidaat voorstellen tot benoeming door de deelnemersraad in de vergadering van 18 mei a.s. (dit is een bindende voordracht)

• In het onoverkomelijke geval dat de sector thuiszorg geen overeenstemming heeft bereikt over de voordracht van één kandidaat, worden de beschikbare kandidaten voorgesteld en beslist de deelnemersraad (via een schriftelijke stemming)

Het bestuur van Drechtzorg heeft er alle vertrouwen in dat de sector thuiszorg tot een eenduidige voordracht komt en roept de deelnemers van die sector op, zelf het initiatief te nemen om hierover bij elkaar te komen.

De portefeuilleverdeling in het bestuur is momenteel:

In mei 2020 loopt de eerste bestuurstermijn van Paul van Gennip af. Hij heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor nog een volgende termijn.