10 februari 2020

Hoewel het jaar 2020 al goed op stoom is en we met onze Ontwikkelagenda vooruit willen, nemen we toch nog even de tijd voor een terugblik. Het bestuur van Drechtzorg heeft namelijk afscheid moeten nemen van twee zeer gewaardeerde collega’s: Jos Hiel van Gemiva-SVG en Henk Stout van de Zorggroep West-Alblasserwaard.

Henk en Jos zijn in respectievelijk 2012 en 2015 toegetreden tot het bestuur van Drechtzorg en hebben dus lange tijd een actieve bijdrage geleverd aan ons samenwerkingsverband. Jos Hiel als vertegenwoordiger namens de sector Gehandicaptenzorg en Henk Stout namens de sector Huisartsenzorg. Bij hun afscheid hebben we hen gevraagd om aan de hand van een aantal vragen iets te delen over de periode in het bestuur van Drechtzorg.

 

1. Hoe ben je bij Drechtzorg betrokken geraakt en hoe heb je de tijd in het bestuur ervaren?

Henk: Als voorzitter van de coöperatieve huisartsenvereniging in de Drechtsteden en de West-Alblasserwaard ben ik in 2012 voorgedragen als lid van het bestuur van Drechtzorg. Ik moest in het begin wennen omdat ik weinig ervaring had in de zorg. Snel heb ik mijn draai echter kunnen vinden door de openheid in het bestuur en de collegialiteit tussen bestuursleden. Inmiddels nemen we als huisartsenorganisatie een duidelijke positie in en spelen we een rol in bijna elk dossier.

Jos: Het toenmalig bestuur van Drechtzorg vond dat het bestuur uitsluitend uit bestuurders moest bestaan. Cora Hensems (onze toenmalige regiodirecteur) ben ik toen opgevolgd. Onder bestuurders is de bereidheid om samen te werken zeker aanwezig. De praktijk blijkt altijd weerbarstiger. Daarnaast blijf ik het lastig vinden om aan een willekeurige inwoner van Drechtsteden uit te leggen wat we nu feitelijk voor hem/haar doen buiten de projecten die al jaren goed lopen. Het antwoord op die vraag van de burger zou de ultieme toets moeten vormen voor het doen en laten van Drechtzorg.

 

2. Kan je iets vertellen over wat er de afgelopen jaren in Drechtzorg-verband is bereikt? Wat vind jij een mooi proces/project/netwerk/resultaat?

Henk: Naast de bekende initiatieven waar Drechtzorg om bekend staat, hebben we de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan de focus op domein-overstijgende thema’s. Ik vind het heel waardevol dat een regionale organisatie als Drechtzorg zich juist bezighoudt met onderwerpen die je als individuele instelling alleen niet kunt oplossen. Drechtzorg ontwikkelt zich wat dat betreft nog steeds verder als regionale netwerkorganisatie.

Ik kijk met genoegen terug op het project WeMove. Een omvangrijk traject om te komen tot een actueel medicatieoverzicht. Drechtzorg heeft ervoor gezorgd dat het blijvend op de regionale agenda is komen te staan. Als voorzitter van de stuurgroep heeft het veel voldoening gegeven om met een groot aantal deelnemers hieraan te werken. Het gaat nooit snel genoeg maar het project heeft een sterke impuls gegeven aan het aantal opt-ins: patiënten die toestemming hebben gegeven om via het LSP aan zorgverleners inzage te geven in hun medicatiegegevens en aan het aantal apothekers en huisartsen dat is aangesloten op het LSP.

Jos: Een mooi project vind ik alles op het gebied van Positieve gezondheid. Dit gedachtegoed heeft velen in diverse organisaties geïnspireerd.

 

3. Welke uitdagingen liggen er volgens jou nog voor ons als Drechtzorg?

Henk: Zoals ik al zei, focus op grote regionale vraagstukken die domein-overstijgend zijn. Ik denk daarbij aan Zorg voor ouderen. Om goede en betaalbare zorg te blijven leveren is een regionale aanpak noodzakelijk. Een ander onderwerp is regionale transmurale gegevensuitwisseling. We werken allemaal met verschillende ICT systemen. Dat is op zich niet zo erg als we allemaal maar zorgen dat we aansluiten bij landelijke standaarden om te komen tot uitwisseling van voor goede zorg relevante gegevens. Een patiënt heeft vanaf 1 juli 2020 het recht om zijn eigen dossier in te kunnen zien via zogenaamde PGO’s. Welk PGO is een vrije keuze van de patiënt. Wij als zorgverleners en zorgaanbieders moeten ervoor zorgen dat de patiënt centraal staat bij het delen van dossiers om goede en veilige zorg te kunnen leveren. Dit vereist een regionale aanpak. Voor goede huisartsenzorg is dit ook een belangrijk onderwerp. Ik blijf me daarom inzetten voor dit onderwerp.

Jos: Laat dat het huidige bestuur vooral formuleren.

 

4. Wat is jouw advies aan het huidige Drechtzorg-bestuur?

Henk: De zorg in Nederland staat op een zeer hoog niveau. Om de zorg in de toekomst op dat hoge niveau en tegelijkertijd betaalbaar te houden zet het ministerie van VWS de komende jaren in op de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP). Zorginstellingen moeten er gezamenlijk te schouders onder zetten. Hier ligt de grootste opgave voor het Drechtzorg-bestuur, dit realiseren.

Jos: Zoek vooral de samenwerking: alleen ga je snel, samen kom je verder!

 

5. Aan wie heb je de vertegenwoordiging van jouw sector overgedragen?

Henk: Mijn collega Peter Top, medisch bestuurder van ZGWA. Met zijn ervaring van meer dan 31 jaar als praktijkhoudende huisarts in Zwijndrecht is Peter een aanwinst voor het bestuur. Ik wens Peter en het Drechtzorg bestuur alle succes toe.

Jos: Met groot vertrouwen heb ik het stokje over gegeven aan Hetty Verhulst van ASVZ.

 

Jos en Henk, hartelijk bedankt voor het inkijkje dat jullie ons hebben gegeven in het werk als bestuurslid van Drechtzorg! En natuurlijk wensen we Hetty Verhulst en Peter Top veel succes in de opvolging.

Peter Top heeft in augustus 2019 zijn praktijk in Zwijndrecht overgedragen en is na 35 jaar huisarts met pensioen gegaan. Lees hier zijn interview met het AD.