2 juli 2020

Tijdens de deelnemersraadvergadering van 23 juni jl hebben de aanwezigen ingestemd met de benoemingen van Guy Buck en Harry Vogelaar als bestuursleden van Drechtzorg.

Guy Buck is voorzitter Raad van Bestuur van Aafje en zal als bestuurslid de sector Thuiszorg vertegenwoordigen.
Harry Vogelaar is bestuurder van Syndion en heeft zitting als bestuurslid namens de sector Gehandicaptenzorg.
Hun benoeming is per 1 juli van kracht.

Tevens heeft de deelnemersraad met ingang van 1 juni 2020 ingestemd met de tweede termijn van de benoeming van Paul van Gennip als bestuurslid namens de sector Verpleging & Verzorging.

Kijk hier voor de actuele samenstelling van het bestuur.