28 januari 2020

Het netwerk palliatieve zorg Waardenland biedt een scholing van 2 dagdelen aan voor helpenden die betrokken zijn bij de verzorging van palliatieve en terminale patiënten.

De scholing is gericht op het verhogen van kennis over palliatieve zorg, het aanleren van begeleidings- en communicatievaardigheden en het bepalen van de houding in rouw- en verliessituaties. Meer informatie over de inhoud van de cursus vindt u hier.

De kosten bedragen voor leden van het netwerk €80,- per persoon.

De scholing start als er 12 aanmeldingen zijn. Op dat moment worden de data en de locatie bepaald. De maximale groepsgrootte is 15.

U kunt zich/uw medewerker aanmelden via onderstaand inschrijfformulier

Aanmeldformulier basisscholing palliatieve zorg helpenden