3 februari 2020

Woensdag 22 januari 2020 kwamen 16 gemotiveerde cursisten bij elkaar voor het eerste dagdeel van de basisscholing Palliatieve Zorg. Deze basisscholing wordt in twee parallelle groep gegeven in Dordrecht en Hardinxveld-Giessendam.

In dit eerste dagdeel kregen de deelnemers les over wat palliatieve zorg is en hoe je deze zorg in de praktijk inhoud geeft. Verschillende studieopdrachten hadden hen al voorbereid op dit onderwerp.

Tijdens de les zetten de docenten, Medy van Faassen en Johanna Kleingeld, hen verder aan het denken over o.a. de houding van een palliatief zorgverlener, eerlijk informatie geven, de wensen en verwachtingen van een palliatief zorgvrager en samenwerken met anderen.

Het dagdeel werd afgesloten met het onderwerp hoe je je als zorgverlener emotioneel staande kunt houden. Want goede zorgverlening aan anderen, begint immers bij goede zorg voor jezelf!

In de vijf nog volgende bijeenkomsten wordt elke keer een specifiek thema uitgelicht en behandeld. De basisscholing wordt afgerond met een eindopdracht. Deze opdracht bevat een plan ter verbetering van palliatieve zorg in de eigen instelling c.q. afdeling en wordt besproken op de laatste bijeenkomst.

In het najaar van 2020 wordt opnieuw een basisscholing Palliatieve Zorg gegeven. Aanmelden daarvoor is al mogelijk bij Floriske Dalhuisen.